Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
264292
Hankinnan nimi
Kalsiumkloridihankinnat 2020-2023
Päätöspäivämäärä
19.12.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Berner Oy - Agentuuri 253,50 € / tonni

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjousta kalsiumkloridin (tiensuolan) hankinnasta.