Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252091
Hankinnan nimi
Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / kaivu ja kuljetukset
Päätöspäivämäärä
20.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi Karhunmäen alueen yksikköhintaisten kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2020. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka-alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5 2020, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö) Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkarajaliitteen mukaiset alueet. Tarjouspyynnön liitteenä olevaa urakkaohjelmaa sovelletaan siltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella (3) koneyksiköllä ja urakoitsijan tulee pystyä tarvittaessa lisäämään 1-2 koneyksikköä. Mikäli urakoitsija ei pysty tarvittaessa lisäämään vaadittuja koneyksiköitä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajan hankkimasta lisäkoneyksiköstä aiheutuneet työkulut siten, että urakoitsija maksaa oman työkulunsa ja tilatun työkulun välisen erotuksen. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Osin rakennettavat alueetkaan eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.