Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
255923
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan LVI-työt, kylmälaitehuollot ja sprinklerityöt
Päätöspäivämäärä
23.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - Pos 1: LV-työt (alv 0%) (2.) - Pos 3: Kylmälaitehuollot (alv 0%) (1.) - Pos 4: Sprinklerityöt (alv 0%) (1.) Caverion Suomi Oy - Pos 4: Sprinklerityöt (alv 0%) (2.) Karelian Talotekniikka Oy - Pos 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (2.) Putkiasennus Räty Oy - Pos 3: Kylmälaitehuollot (alv 0%) (2.) Suomen LVIS-Huolto Oy - Pos 1: LV-työt (alv 0%) (1.) - Pos 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen LVI-töiden, kylmälaitehuoltojen ja sprinkleritöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa.