Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
249953
Hankinnan nimi
Vesihuollon kemikaalit
Päätöspäivämäärä
23.12.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Bang & Bonsomer Group Oy - Sooda, Joensuu ja Kontiolahti (1.) - Lipeä, Rääkkylä (1.) - Vesilaitoskalkki, Kitee (2.) Berner Oy - Agentuuri - Sooda, Joensuu ja Kontiolahti (2.) - Lipeä, Rääkkylä (3.) Brenntag Nordic - Vaahdonestoaine, Joensuu (1.) - Lipeä, Rääkkylä (2.) Kemira Oyj - Jälkisaostuskemikaali, Joensuu (2.) - Saostuskemikaali, Joensuu (2.) - Polymeeri, Joensuu (1.) - Rautasulfaatti, 3-arvoinen, Joensuu (1.) - Saostuskemikaali, Kitee (2.) - Vaahdonestoaine, Joensuu (2.) - Saostuskemikaali, Rääkkylä (2.) Nordkalk Oy Ab - Kalkkituotteet, Joensuu (1.) - Vesilaitoskalkki, Kitee (1.) SNF Finland Oy - Polymeeri, Joensuu (2.) - Polymeeri, Rääkkylä ja Kitee (1.) - Vaahdonestoaine, Joensuu (3.) - Hajunpoistoaine, Joensuu (1.) Voda Nordic Oy - Jälkisaostuskemikaali, Joensuu (1.) - Saostuskemikaali, Joensuu (1.) - Ferrikloridi, 3-arvoinen, Joensuu (1.) - Saostuskemikaali, Kitee (1.) - Saostuskemikaali, Rääkkylä (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun, Kiteen, Rääkkylän ja Kontiolahden vesihuoltolaitoksien käyttöön tulevien vesihuollon kemikaalien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.1.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.02.2022-31.01.2023 sekä 01.02.2023-31.01.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan kolme halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilaukset suoraan kuhunkin osa-alueeseen valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: tilaaja tekee tilauksen etusijajärjestyksessä siltä toimittajalta, jonka tarjous on ollut kyseisen osa-alueen edullisin. Mikäli valittu toimittaja ei pysty tilausta toimittamaan, tilataan ko. tuotteet osa-alueen toiseksi edullisimman tarjouksen tehneeltä, jos tämäkään ei pysty toimittamaan, tilataan kolmanneksi edullisimman tarjouksen tehneeltä. Jos osa-alueen toimittajat ovat samoissa pisteissä/järjestyksessä, pidättää tilaaja oikeuden tilata tuotteet vapaasti ko. toimittajien välillä.