Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
264265
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin koulu- ja kimppakyytikuljetukset (osittainen uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
9.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

AATEE Palvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin koulu- ja kimppakyytikuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2020 - 31.07.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2020 - 31.07.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tämä kilpailutus koskee aiemman Lieksan kaupungin koulu- ja kimppakyytikuljetuksen tarjouspyynnön 133506 kohdetta 20: Vuonisjärvi - Lieksa ja takaisin. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.