Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252110
Hankinnan nimi
Karhunmäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2020 / Kiviaineisten toimitukset
Päätöspäivämäärä
9.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksen hankinnan Karhunmäki 2020 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2020. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka-alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2020, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Laadun varmistukseksi toimitukseen sisältyy Infraryl 2010 -laatuvaatimusten ja CE-merkin lisäksi 1-2 näytteenottoa/työmaa/kiviaineskerros. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.