Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252115
Hankinnan nimi
Työkonepalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
15.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joensuun Ympäristötuotanto Oy - Pos. 4 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (2.) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (1.) - Pos. 2 KUP 60 - 110 PYÖRÄKUORMAAJA 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (1.) kiinteistöyhtymä tahvanainen - Pos. 4 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (4.) KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Pos. 5 KKH(t) 17 - 21 telakaivinkone (alv 0%) (1.) Kummun maanrakennus Oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (8.) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (1.) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (7.) - Pos. 3 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone (alv 0%) (2.) - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (2.) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (6.) MANIJAHTI OY - Pos. 1 KUP 60 - 110 Pyöräkuormaaja (alv 0%) (1.) - Pos. 2 KUP 60 - 110 PYÖRÄKUORMAAJA 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (2.) - Pos. 3 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone (alv 0%) (3.) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (3.) Matti T. Määttä Oy - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) (3.) Viherrakenne J Turunen Oy - Pos. 3 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone (alv 0%) (1.) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) (1.) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) (5.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yksikköhintaperusteisten maanrakennuskonepalveluiden hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.2.2020 – 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman koneyksikön puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Koneyksiköitä tullaan valitsemaan kohderyhmittäin seuraavasti: KUP/pyöräkuormaaja - Pos 1. KUP 60 - 110 / 1 koneyksikkö - Pos 2. KUP 60 - 110 3D koneohjausjärjestelmällä / 2 koneyksikköä KKH(P)/ kumipyöräalustainen kaivinkone - Pos 3. KKH(P) 16 – 21 / 3 koneyksikköä - Pos 4. KKH(P) 16 – 21 3D koneohjausjärjestelmällä / 2 koneyksikköä KKH(T) / telakaivinkone - Pos 5. KKH(T) 17 - 21 / 1 koneyksikkö - Pos 6. KKH(T) 25 3D koneohjausjärjestelmällä / 3 koneyksikköä Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen koneyksikön/koneyksiköt. Palvelutilauksen saa pistejärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. Pos 7. Muut koneet ja lisälaitteet Kyseiseen kohderyhmään voi tarjota esim. työkonetta tai lisälaitetta, jota ei ole tarjottu muissa kohderyhmissä. Valinta tästä kohderyhmästä tapahtuu siten, että jos useampi on tarjonnut samaa konetta/lisälaitetta, tuntihinnaltaan halvin valitaan. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset puitesopimukset. Pos 8. Henkilötyö Kyseiseen kohderyhmään voi tarjota muuta mahdollista henkilötyötuntia, kuin koneyksikön kanssa tarjottua. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset puitesopimukset.