Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
253455
Hankinnan nimi
Toimisto- ja koulutarvikkeet, kouluvihkot ja kalenterit
Päätöspäivämäärä
15.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Lekolar-Printel Oy - Pos 3. Nettohinnasto Lyreco Finland Oy - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 2. Kouluvihkot ja vihkonsuojakannet (alv 0%) Officepro Finland Oy - Pos 3. Nettohinnasto Systeema Oy - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 1. Toimisto- ja koulutarvikkeet (alv 0%) - Pos 3. Nettohinnasto

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti toimisto- ja koulutarvikkeiden, kouluvihkojen ja kalenterien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.02.2020 - 31.01.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2022 - 31.01.2023 sekä 01.02.2023 - 31.01.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjouspyyntö jakautui kolmen (3) kohderyhmään seuraavasti, joiden kesken sallittiin osatarjousten tekeminen: Pos 1. Toimisto- ja koulutarvikkeet Pos 2. Kouluvihkot ja vihkonsuojakannet Pos 3. Nettohinnasto Osatarjousten tekeminen positioiden kesken oli mahdollista eli tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useaan positioon. Osatarjouksen tekeminen position sisällä oli sallittu vain position 3: Nettohinnasto osalta. Hankintamalli on positioissa 1-2 yhden (1) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Positiossa 3 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet toimittajat, joiden valikoimissa on riittävässä laajuudessa toimisto- ja koulutarvikkeita toimisto-, koulu-, esiopetus- ja päiväkotikäyttöön. Kilpailutus ei koske seuraavia tarvikkeita: Kopiopapereita ja -kartonkeja, atk-laitteita, av-laitteita, kertakäyttöastioita, värikasetteja, kahvitarvikkeita, toimiston puhdistuksen/huollon tarvikkeita, joista on olemassa erilliset sopimukset.