Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
250981
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin laboratoriopalvelut ja maaperätutkimukset
Päätöspäivämäärä
17.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Geopalvelu Oy - POS2: Maaperätutkimukset (alv 0 %) Suomen GPS-Mittaus Oy - POS1: Laboratoriopalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin laboratoriopalvelujen ja maaperätutkimuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tehtäväalueelle valitaan laboratoriopalveluihin yksi konsulttiyritys ja maaperätutkimuksiin yksi konsulttiyritys, joiden kanssa tehdään puitesopimukset.