Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
252510
Hankinnan nimi
Maankäytön suunnittelu, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
17.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungille maankäytön suunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Joensuun kaupunki laatii asema- ja yleiskaavat pääasiassa omana työnä. Joissain tapauksissa käytetään ulkopuolista konsulttia maankäytön suunnittelussa. Tällä hankinnalla sovitaan puitesopimuskumppanista pienehköihin asemakaava- ja osayleiskaavahankkeisiin ja kaavoituksen osatehtäviin kuten maankäytön yleissuunnitteluun, mallinnusten laatimiseen maankäytön suunnitelmista, maankäytön taloudellisiin laskelmiin ja maankäytön suunnittelun toimintatapojen kehittämiseen. Pienehköllä hankkeella tarkoitetaan tässä yhteydessä toimeksiantoa, jonka työveloitus jää selvästi alle hankintalain tarkoittaman kansallisen kynnysarvon. Suuremmat suunnitteluhankkeet hankitaan erillisessä menettelyssä, samoin kaavahankkeisiin liittyvät erityisselvitykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.