Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
263061
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Lieksan alueella
Päätöspäivämäärä
20.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay - Vaihtoehtoinen kohde 4 (Sisältää kohteet 1 - 3) (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan alueen ruokakuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 02.03.2020 - 31.12.2020 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Hankinta käsittää toimituspisteiden ja kotipalveluaterioiden kuljetuksia. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2021 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per kohderyhmä, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjoaja voi tarjota vaihtoehtoisen kohteen 4 kohteita 1 - 3 myös erikseen ja vaihtoehtoinen tarjous kohteisiin 1 - 3 valitaan vain, jos vaihtoehtoinen voittava tarjous kohteista 1 - 3 on halvempi kuin kohteiden 1 - 3 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä.