Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
251941
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin siltojen asiantuntijapalvelut
Päätöspäivämäärä
20.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sweco Rakennetekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin siltojen asiantuntijapalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Siltojen asiantuntijapalvelukonsultti tulee toimimaan kaupungin siltatoiminnan asiantuntijana. Asiantuntijapalvelujen määrä voi vaihdella vuosittain hyvinkin paljon. Tehtävien vuosikustannusten arvioidaan olevan 30 000 - 80 000 euroa/vuosi. Siltojen asiantuntijapalvelun tehtäviin sisältyvät siltoja koskevien lausunto-, lupa-, selvitys-, tarkastus-, suunnittelun valmistelu -, valvonta-, suunnittelu-, ym. tehtävien hoitaminen. Tilaajan edustajat ilmoittavat uusista toimeksiannoista sitä mukaa, kun tehtäviä tulee esiin. Kunkin toimeksiannon aikataulu, veloitusperusteet ja kustannukset sovitaan tehtävänannon ja sen perusteella laadittavan tehtäväkohtaisen määrittelyn yhteydessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Joensuun kaupunki pidättää oikeuden kohdekohtaisesti käyttää tehtäväalueen kuvaukseen sisältyvissä tehtävissä myös muita konsultteja.