Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
278607
Hankinnan nimi
Cederbergin aukion ja Penttilänraitti III:n esirakentaminen, projekti 2628
Päätöspäivämäärä
24.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen maanrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla luetellun Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupunginosassa sijaitsevan Cederbergin aukion ja Penttilänraitti III:n esirakentamisen. Maanrakennusurakkaan (perusurakka) sisältyy mm. seuraavia rakentamistoimenpiteitä: 1. Cederbergin aukion louhepenkereen rakentaminen noin plv 850 – 1035 2. Painumapisteiden (1 – 4 varsinaisella urakka-alueella) rakentaminen suunnitelmien mukaisesti 3. Hulevesiviemärin rakentaminen 4. Penttilänraitti III:n vaiheen louhepenkereen rakentaminen noin plv 1035 - 1295 Lisäksi noin plv 1295 – 1395 on optio-osuus, jonka tilaamisesta tilaaja päättää 14.2.2020 mennessä. Maanrakennusurakan optio-osuuteen sisältyy mm. seuraavia rakentamistoimenpiteitä: 1. Louhepenkan rakentamisen optio-osuuden urakka-alueen rajakartan mukaisesti noin plv 1295 – 1395. 2. Painumapisteiden (5, 6, 8 ja 9 optioalueella) rakentaminen suunnitelmien mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Koko maanrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 31.5.2020, valmistuminen koskee myös mahdollista optio-osuutta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.