Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
250477
Hankinnan nimi
Luonto- ja maisemaselvitykset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
27.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Faunatica Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti luonto- ja maisemaselvityksien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tällä tehtäväalueella valitaan arvioinnin perusteella yksi konsulttitoimisto, jonka kanssa tehdään puitesopimus.