Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
278594
Hankinnan nimi
Happi- ja ilmapistokkeet ja imuejektorit
Päätöspäivämäärä
30.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Oy AGA Ab - Imuejektorit (alv 0 %) (2.) Oy Woikoski Ab - Happi- ja ilmapistokkeet (alv 0 %) (3.) Primamedical Oy - Happi- ja ilmapistokkeet (alv 0 %) (1.) - Imuejektorit (alv 0 %) (1.) Sa-Va Sairaala-Varuste Oy - Happi- ja ilmapistokkeet (alv 0 %) (2.) - Imuejektorit (alv 0 %) (3.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti happi- ja ilmapistokkeiden ja imuejektorien hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle sopimuskaudelle 1.3.2020 - 28.2.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2022 - 28.2.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy.