Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
261341
Hankinnan nimi
LVI-tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
30.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti LVI-tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.1.2022 + yhden (1) vuoden optio + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.2.2022 - 31.1.2023 sekä 1.2.2023 - 31.1.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tarjottavien tuotteiden tulee soveltua ammattimaiseen käyttöön.