Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
261572
Hankinnan nimi
Korttikoulutukset ToKi-hankkeen asiakkaille
Päätöspäivämäärä
31.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Traffica Oy - 1. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi (alv 0 %) - 3. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 4. Työturvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 8. Tieturva 1 -koulutus ja -testi (alv 0 %) - 9. Tieturva 2 -koulutus ja -testi (alv 0 %) - 10. Trukkikorttikoulutus (alv 0 %) Uudenmaan Koulutuskeskus Oy - 3. Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 4. Työturvallisuuskorttikoulutus (alv 0 %) - 6. Hätäensiapu (alv 0 %) - 7. Ensiapukortti EA1 (alv 0 %) - 9. Tieturva 2 -koulutus ja -testi (alv 0 %) - 10. Trukkikorttikoulutus (alv 0 %) - 12. Vesityökortti-koulutus (alv 0 %) - 13. Alkusammutuskoulutus ja -kortti (alv 0 %) - 15. Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002 -standardin mukainen) (alv 0 %) - 18. Asbestinpurkutyökoulutus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti korttikoulutuksien hankinnan ToKi - toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin -hankkeen asiakkaille sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella, mikäli hanke saa jatkoa. Sopimus jatkuu ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, ellei tilaaja irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli tilaaja niin haluaa. Korttikoulutuksia hankitaan yksittäisille hankkeen asiakkaille, jotka osallistuvat palveluntuottajan tuottamille yleisille kalenterikursseille (ryhmät 1-18). Lisäksi ryhmissä 19-22 koulutuksia hankitaan joko yksittäisille hankkeen asiakkaille, tai tilataan hankkeen kokoamalle ryhmälle. Tilattavissa ryhmäkoulutuksissa ryhmäkoko vähintään 8 ja enintään 10 henkilöä. Ryhmissä 19-22 hanke valitsee hankittavan koulutuksen tarpeensa mukaisesti joko yksittäiselle asiakkaalle tai ryhmäkoulutuksena. Ryhmäkoulutukseen ei saa osallistua muita kuin hankkeen ilmoittamia asiakkaita. ToKi-hanke varaa oikeuden perua ryhmäkoulutuksen/-koulutukset veloituksetta viimeistään kymmenen (10) päivää ennen sovittua koulutuspäivää, esim. jos osallistujamäärä jää liian pieneksi (alle 8 osallistujaa). Kalenterikoulutuksia on järjestettävä Kiteen, Tohmajärven, Joensuun, Liperin tai Rääkkylän alueella, ja tarjouksessa tulee ilmoittaa, missä noista kunnissa koulutusta järjestetään. Koulutusta tulee järjestää vähintään yhden em. kunnan alueella, ja tarjoukseen voi ilmoittaa useamman kunnan. Ryhmäkoulutus järjestetään tilaajan nimeämässä koulutustilassa hankkeen toiminta-alueella (Kitee ja Tohmajärvi). Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. palvelu on hinnaltaan halvin. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty tarjoamaan palvelua asiakkaan tarpeen mukaisessa aikataulussa tai tarjoajan resurssit eivät riitä ryhmäkoulutuksen järjestämiseen, tilataan koulutus vertailussa seuraavaksi tulleelta, ja mikäli toiseksi tullut ei pysty tarjoamaan, tilataan palvelu kolmanneksi tulleelta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän.