Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
259282
Hankinnan nimi
Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostyöt
Päätöspäivämäärä
31.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Viherrakenne J Turunen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sirkkalan koulukampuksen pihan korjaus- ja muutostöiden hankinnan. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten määräyksiä ja sääntöjä, sekä tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Työt saadaan aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työaikainen vakuus asetettu, kuitenkin viimeistäin 4.5.2020, ellei rakennuttajan kanssa kirjallisesti muuta sovita. Kohteen tulee olla valmis ja vastaanotettu viimeistään 31.7.2020. Urakan toteutuksessa tulee huomioida koulujen (Pielisjoen yläkoulu ja Karsikon alakoulu) olevan toiminnassa, ja koulun toiminta tulee huomioida urakan toteutuksessa. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.