Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
278765
Hankinnan nimi
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, Juuan kunta
Päätöspäivämäärä
31.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennusliike Kuoma Oy Kesälahden Rakennus OY Siklatilat Oy Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy FM-Haus Oy Rakennustoimisto K Tervo Oy Joen Kiinteistörakennus Oy Aatelitalo Oy Lehto Tilat Oy TALOYKKÖSET OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikön sr-urakan hankinnan Juuan kunnalle. Kyseessä on SR-urakka, eli rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen "avaimet käteen" periaatteella. Tässä kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia lähettämään osallistumishakemuksen, jonka perusteella valitaan neuvotteluihin osallistujat. Neuvotteluissa käydään neuvotteluja hankinnan toteuttamisesta ja esitettyjen tarpeiden toteutettavuudesta. Neuvottelujen jälkeen tilaaja tarkentaa määrittelyjä ja jättää tarjouspyynnön, joka osoitetaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä mukana oleville ehdokkaille. Hankintaprosessin vaiheet: Vaihe 1: Ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn 1. Hankintailmoituksen julkaisu 10.1.2020 2. Ehdokkaat voivat esittää lisäkysymyksiä 20.1.2020 klo 14:00 asti 3. Hankintayksikön vastaukset mahdollisiin lisäkysymyksiin toimitetaan 22.1.2019 mennessä 4. Osallistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä 31.1.2020 klo 10:00 5. Tarjoajien valintapäätös; Ehdokkaiden valinta tarjoajiksi 31.1.2020 (tämä päätös) Vaihe 2: Neuvottelut 1. Neuvottelukutsun julkaisu 31.1.2020 2. Tarjoajakohtaiset neuvottelut 3.2. - 7.2.2020 Vaihe 3: Lopullisen tarjouspyynnön valmistuminen, tarjousten vastaanotto ja hankintapäätös 1. Lopullisten tarjousten pyytäminen kaikilta neuvotteluvaiheeseen valituilta 13.2.2020 2. Lopullisten tarjousten jättöaika 12.3.2020 saakka 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös ja tiedoksianto arviolta 19.3.2020 mennessä Kaikki hankinnan tarjousvaiheen neuvottelut pidetään Juuassa. Ilmoitettu aikataulu on alustava eikä sido hankintatoimea mahdollisten aikataulumuutosten osalta. Kaikki osallistumispyynnössä mainitut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat kutsutaan neuvotteluihin.