Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
263917
Hankinnan nimi
Insuliinikynäneulat (SEU199329 / Insuliinikynäneulat, insuliiniruiskut ja turvaneulat, Siun sote osittainen uudelleen kilpailutus)
Päätöspäivämäärä
31.1.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Becton Dickinson Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
100000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti insuliinikynäneulojen hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sote) sopimuskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022 ja 1.4.2022 - 31.3.2023. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022 sekä 1.4.2022 - 31.3.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kyseessä on osittainen uudelleenkilpailutus koskien insuliinikynäneuloja KK STER. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyynnön Sailab -nimikkeen mukaisia. Tuotteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja niiden tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä saavuttaa niille suunniteltu toimivuus ja suorituskyky. Tuotteiden asianmukainen käyttö ei saa vaarantaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä tai turvallisuutta. Käyttäjäyksiköiden asiantuntijat suorittavat arvioinnin tarjottujen tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen jo olemassa olevien käyttökokemusten ja/tai koekäyttöjen ja tuotetestausten perusteella. Tarjottujen tuotteiden tulee olla koekäytettävissä välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen. Mikäli koekäyttöön pyydetyistä tuotteista ei ole toimitettu pyydettyjä tuotenäytteitä tarjousajan päättymiseen mennessä, tarjous tullaan hylkäämään. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa.