Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
253094
Hankinnan nimi
Liikenneselvitykset ja -suunnitelmat, liikennevalosuunnittelu, melu- ja tärinäselvitykset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
3.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy - Sitowise Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liikenneselvityksien ja -suunnitelmien, liikennevalosuunnittelun sekä melu- ja tärinäselvitysten hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimeksiannot tilaataan ensisijaisesti edullisemman hinnan tarjonneelta toimijalta, jos tämä pystyy työhön sen edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Jos edullisimman hinnan tarjonnut toimia ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa, tilataan toiselta. Valinta tehdään osatehtävittäin (1. liikenneselvitykset ja -suunnitelma, 2. liikennevalosuunnittelu, 3. meluselvitykset ja 4. tärinäselvitykset).