Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-21
Hankinnan nimi
Kajaanin lyseon fysiikan ja kemian opetusvälineet 2020 ensikertainen kalustaminen
Päätöspäivämäärä
5.2.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

IS-VET OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki / hankintatoimi pyysi 14.1.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Kajaanin lyseon fysiikan ja kemian luokkien ensikertaisesta kalustamisesta. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa nro 2020- 036147. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet saatavilla tarjouspalvelu.fi:ssä. Hankintamuotona on käytetty avointa hankintamenettelyä.