Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
249579
Hankinnan nimi
Kiinteistökatselmukset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
6.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kalliotekniikka Consulting Engineers oy Oy Finnrock Ab Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistökatselmuksien hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Työ koostuu kunnallisteknisten työmaiden vaikutusalueilla olevien kiinteistöjen katselmoinnista. Kohteet ovat sekä uudis- että saneerauskohteita. Alueita ovat Joensuun kantakaupunki, Reijola, Niittylahti, Hammaslahti, Kiihtelysvaara, Heinävaara, Tuupovaara, Eno ja Uimaharju. Pääasiallisina palveluiden tilaajina toimivat Joensuun vesi ja Joensuun tekninen keskus. Hankintamalli on usean toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Toimittajiksi valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttäneet yritykset. Tilaukset tehdään ensisijaisesti eniten pisteitä saaneelta yritykseltä. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta, niin tilataan seuraavalta toimittajalta pistejärjestyksessä.