Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
247030
Hankinnan nimi
Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöt Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lännen alue
Päätöspäivämäärä
6.2.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Euro-Service Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on ilmanvaihtokanavien ja laitteiden puhdistustyö. Hankintapäätös ja muut asiakirjat päätöksen liitteenä. Hankittavien palveluiden sopimuskauden arvoa ei voi tarkasti määritellä vaan todellinen arvo määräytyy kiinteistöissä kulloinkin tarvittavien korjauksien- ja kunnossapito tarpeiden mukaisesti. Työtilausten tekemiseen käytetään sähköistä vikailmoitusjärjestelmää, jota kautta toimittaja ottaa vastaan työtilaukset, raportoi tehdyt työt ja sen kautta toteutetaan jatkuvaa palvelutason arviointia Tilaaja tulee käyttämään työssä ulkopuolista valvojaa työn laadun varmistamiseksi. Palveluntuottajan tulee varmistaa työn laatua omavalvonnalla.