Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
70534
Hankinnan nimi
PET-TT- ja isotooppitutkimusten ja -hoitojen oikeutusarvio- ja lausuntopalvelu
Päätöspäivämäärä
6.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

iRAD Molecular Imaging Oy Hinnat ovat erillisellä liitteellä.

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lausuntopalvelua haetaan kuvantamisen alueen isotooppiosaston erikoislääkärin/-lääkärien ennalta arvaamattomaan joko lyhytaikaiseen (esim. yhden viikon) tai pitempiaikaiseen poissaoloon suorittamaan sekä PET-TT, että isotooppikuvien lausuntoja. Palveluun tulee kuulua lausunnon lisäksi fuusiokuvausten keskeisistä löydöksistä erilliset löydöskuvat kliinikon käyttöön. Lisäksi mahdollisuus kysyä/tarkentaa potilaille pyydettyjen PET-TT- ja isotooppikuvausten säteilynkäytön oikeutusarviointia ja kuvausohjeita. Palvelu tuotetaan palveluntuottajan tiloissa. Tutkimuksen lähete ja kuvat lähetetään palveluntuottajalle sähköisesti. Hankintayksikkö antaa palveluntuottajalle käyttöön PPSHP:n lausuntoportaalin (https yhteys selaimella), jonne lausunnot tuotetaan. Portaaliin kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja sieltä on nähtävissä tutkimuspyynnöt ja tutkimuksen kuvat vertailukuvineen. Lisäksi hankintayksikkö lähettää lausuttavan tutkimuksen kuvat myös palveluntuottajan osoittamaan Dicom arkistoon, josta palveluntuottaja lähettää hankintayksikön Dicom arkistoon mahdolliset reformaatti- ja löydöskuvat. Sopimusta käytetään silloin, kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) kuvantamisen toimialan isotooppiosaston erikoislääkäriresurssia ei ole riittävästi saatavilla. Tarjouspyyntöön on arvioitu kahden vuoden maksimimäärät. Ostaja ei sitoudu määriin. Sopimuskausi alkaa 1.3.2020 ja on voimassa 28.2.2022 saakka, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.