Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
69768
Hankinnan nimi
Esimiesvalmennkset
Päätöspäivämäärä
12.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Management Institute of Finland MIF Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Esimiesvalmennukset 1.4.2020 - 31.5.2021. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee järjestämään kaikille sairaanhoitopiirin esimiehille esimiesvalmennusta. Sairaanhoitopiirissä on noin 300 esimiestä, joista reilut puolet on käynyt esimiesvalmennuksen. Valmennus toteutetaan pienryhmissä, joissa on enintään 20 osallistujaa. Hankintakauden aikana on tarkoitus toteuttaa valmennuskokonaisuus kahdelle (2) valmennusryhmälle eli 40 henkilölle. Mikäli ryhmiin ei tule tarpeeksi osallistujia, toteutetaan vain yksi valmennuskokonaisuus hankintakauden aikana. Esimiesvalmennus koostuu seitsemän (7) iltapäivän (klo 12.00 - 16.00) kokonaisuudesta, joiden tavoitteena on vahvistaa leadership-osaamista. Esimiesvalmennus sisältää seuraavat valmennusosiot: • Esimies itsensä johtajana, yksi iltapäivä • Moniammatillinen johtaminen, yksi iltapäivä • Valmentava johtaminen, kaksi iltapäivää • Muutosvalmiuden johtaminen, kaksi iltapäivää • Haastavat esimiestilanteet, yksi iltapäivä Sopimuskausi alkaa 1.4.2020. Valmennuksen suunnittelu toteutetaan keväällä 2020 ja valmennus alkaa elokuussa 2020. Optiomahdollisuus 1.6.2021-31.5.2022. Hankintayksikkö päättää mahdollisesta option käyttämisestä hankintalain mukaisesti ja ilmoittaa päätöksestään sopimuskumpppanilleen.