Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
258044
Hankinnan nimi
Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen Koli-Ahmovaara alueille ja strategisen yleiskaavan laatiminen osayleiskaava-alueelta ulottuen Kolin iso kuva 2050 -selvityksen matkailusolmujen alueille (Napakallio, Nunnanlahti, Paalasmaa ja Vuonislahti)
Päätöspäivämäärä
14.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sweco Ympäristö Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen hankinnan Koli - Ahmovaara alueille ja strategisen yleiskaavan laatimisesta osayleiskaava-alueelta ulottuen Kolin iso kuva 2050 -selvityksen matkailusolmujen alueille (Napakallio, Nunnanlahti, Paalasmaa ja Vuonislahti) tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa.