Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
278419
Hankinnan nimi
Kevyiden ajoneuvojen renkaat
Päätöspäivämäärä
21.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joen Rengas-Expertit Oy (3.) Suomen Euromaster Oy (2.) Vianor Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kevyiden ajoneuvojen renkaiden hankinnan sopimuskaudelle 01.03.2020 - 31.12.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2022 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta, niin tilataan seuraavalta toimittajalta pistejärjestyksessä.