Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
28031
Hankinnan nimi
Selkärangan implantit ja fiksaatiojärjestelmät
Päätöspäivämäärä
21.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Innosurge AS - Lannerangan perkutaaninen/ mini-invaasinen posteriorinen ruuvi-tanko -järjestelmä - Lannerangan anteriorinen ruuvi-tankojärjestelmä - Posteriorinen selän ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä Janssen-Cilag Oy, Johnson Johnson Finland - ALIF StandAlone cage - Lannerangan perkutaaninen/ mini-invaasinen posteriorinen ruuvi-tanko -järjestelmä - Posteriorinen selän ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä - Thorakolumbaalinen posteriorinen traumajärjestelmä - Sementointijärjestelmä pedikkeliruuveille Medtronic Finland Oy - Kaularangan anteriorinen cage - Posteriorinen selän ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä Treestep Oy - Lannerangan välilevyproteesi Zimmer Biomet Finland Oy - Lannerangan välilevyproteesi Seuraavissa ryhmissä päätökset annetaan sovittujen koekäyttöjen jälkeen: 5. T-LIF cage 8. Posteriorinen kaularangan ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä Ryhmän Hinnasto/ 12. Muut järjestelmät osalta: Hinnaston tuotteet tullaan valitsemaan tarpeen mukaan pääsääntöisesti kohderyhmään valituilta sopimustoimittajilta.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

PPSHP on kilpailuttanut Selkärangan implantit ja fiksaatiojärjestelmät hankintarenkaalleen, johon kuuluu PPSHP:n lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hankintakausi on 24 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Seuraavan kilpailutuksen ajankohtaan vaikuttavat mm. valittujen toimittajien toiminta, hintakehitys, markkinoilla tapahtuvat muutokset sekä toimenpiteiden oleelliset määrämuutokset. Irtisanomisaika on kuusi (6) kk. Hankinnassa mukana olevat kilpailutusryhmät: 1. Posteriorinen selän ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä 2. Kaularangan anteriorinen cage 3. ALIF StandAlone cage 4. Thorakolumbaalinen posteriorinen traumajärjestelmä 5. T-LIF cage 6. Sementointijärjestelmä pedikkeliruuveille 7. Lannerangan perkutaaninen/ mini-invasiivinen posteriorinen ruuvi- tankojärjestelmä 8. Posteriorinen kaularangan ruuvi-tanko -fiksaatiojärjestelmä 9. Lannerangan anteriorinen ruuvi-tankojärjestelmä 10. Lannerangan välilevyproteesi 11. Lasten posteriorinen skolioosijärjestelmä