Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
40839
Hankinnan nimi
Biopsianeulat ja tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
25.2.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

BIOPSIANEULA PAKSUNEULA SEMIAUTOMAATTI KK - Mermaid Medical AS - Fine Medical Finland Oy - Argon Medical Devices Danmark BIOPSIANEULA PAKSUNEULA MK KAHVAAN KK - bard finland oy - Mermaid Medical AS - Fine Medical Finland Oy BIOPSIANEULA PAKSUNEULA AUTOMAATTI KK - Pharmanova Oy - bard finland oy - Röntgentekno Oy BIOPSIANEULA LUUYDIN ASPIRAATIO - Tämän kategorian osalta etenemme suorahankinnalla, koska emme saaneet sopivia tarjouksia. Jatkamme Pharmanovan kanssa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Pharmanovan tarjoama neula DIN1515X kpl hinta 11,32€ joka oli meillä myös esimerkkituotteena. Hankintayksikkö tekee hankintaa koskevan kirjallisen sopimuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi. Hankintasopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP) on pyytänyt omasta ja hankintarenkaan yksiköiden puolesta tarjoustanne Biopsianeuloista ja tarvikkeista. Sopimukset on tarkoitus tehdä toistaiseksi voimassa olevana.