Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
279058
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin dieselöljyn säiliötankkaus
Päätöspäivämäärä
2.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Oy Teboil Ab

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ajoneuvojen käyttöön tulevan dieselöljyn säiliötankkauksen hankinnan Lieksassa sijaitsevalle jakeluasemalle toimitettuna sopimuskaudelle 1.3.2020 - 28.2.2022 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2022 - 28.2.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.