Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
281804
Hankinnan nimi
Kiireellinen hammashoito ja jatkohoidot, Siun sote
Päätöspäivämäärä
2.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Coronaria Hammaslääkärit Oy - 1. Kiireellinen hammashoito - 2. Jatkohoidot

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kiireellisen hammashoidon palveluiden sekä jatkohoitojen hankinnan sopimuskaudelle 6.4.2020 - 30.4.2021 + optiona toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella irtisanomisajalla 1.5.2021 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelu ostetaan työparityönä (hammaslääkäri ja hammashoitaja). Palvelu toteutetaan Siun soten tiloissa, välineillä ja laitteistolla Joensuussa. Hankinta on jaettu kahteen osaan/osa-alueeseen: 1. Kiireellinen hammashoito (päivystys) 2. Jatkohoidot Sopimus tehdään osa-alueittain yhden palveluntuottajan kanssa.