Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VD/1853/02.08.00.00/2020
Hankinnan nimi
Keräävän harjalaitteen hankinta
Päätöspäivämäärä
6.3.2020
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Valitut toimittajat

Konevel Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa