Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
H062-19 / HEL 2019-012256
Hankinnan nimi
Biojätepussit 2020-2024
Päätöspäivämäärä
6.3.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Valitut toimittajat

Sauplast Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Tämän hankinnan kohteena ovat biojätepussit Helsingin kaupungin ja liikelaitosten käyttöön, Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Biojätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa.