Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282129
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin maa-ainesten ja lumen kuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
10.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jukka Koukkunen (1.) Veljekset Kokkonen ky (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin maa-ainesten ja lumen kuljetuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 23.03.2020 - 28.02.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.03.2022 - 28.02.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimukseen ko. palvelu sisältyy. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty palvelua toimittamaan, valitaan toinen toimittaja pistejärjestyksessä, joka palvelun pystyy toimittamaan.