Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
279707
Hankinnan nimi
Latukone
Päätöspäivämäärä
10.3.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

kessu oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia uudesta tai vähän käytetystä alle 10.000 km ajetusta ja alle kaksi (2) vuotta vanhasta 3-akselisesta tienhoitoon soveltuvasta kuorma-autosta (käytettyyn autoon tulee tehdä täydellinen luovutushuolto). Vaihdossa annetaan Volvo F12 FH62RB-L6x2/4600+1370 Rek nro ANY-372. Tarjoaja voi tarjota rinnakkaistarjouksia esim. eri jousitusvaihtoehdoista. Vaihtoautoon voi tutustua Raahen kaupungin kone- ja varastopalveluissa osoitteessa Varikkotie 5, 92100 Raahe. Tutustumisesta tulee sopia ennakkoon; työnjohtaja Esa Ukura puh. 044 439 3514. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 25.1.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 26.1.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 8.2.2018 klo 15.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).