Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
285105
Hankinnan nimi
Maaseutualueiden ennakkoraivaukset ja taimikonhoidot, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
13.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Metsäpalvelu Turunen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun maaseutualueiden ennakkoraivauksien ja taimikonhoitojen tekemisen hankinnan vuodelle 2020. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinnan kohteena ovat taimikon hoitojen ja ennakkoraivauksien urakointi. Taimikon hoitoja ja raivauksia käytetään Joensuun kaupungin metsäalueiden hoitamiseen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.