Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
260756
Hankinnan nimi
Läsnäolotulkkaukset
Päätöspäivämäärä
16.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hyvinkään tulkkipalvelu (3.) Pohjois-Savon Tulkkikeskus (1.) Tultra Oy (2.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti läsnäolotulkkauksien hankinnan Pohjois-Karjalan alueella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022 + mahdolliset optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.4.2022 - 31.3.2023 sekä 1.4.2023 - 31.3.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena on läsnäolotulkkaukset Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella. Sopimustoimittajiksi valitaan alueelle kolme (3) palveluntuottajaa. Palvelut tilataan ensisijaisesti tarjouskilpailussa enemmän pisteitä saaneelta tarjoajalta.