Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
275685
Hankinnan nimi
Putki- ja ilmanvaihtotyöt / Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
17.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - POS 2: Ilmanvaihtotyöt Joen Nikkarituote Oy 2973499-9 - POS 1: Putkityöt - POS 2: Ilmanvaihtotyöt Jokiputki OY - POS 1: Putkityöt Suomen LVIS-Huolto Oy - POS 1: Putkityöt - POS 2: Ilmanvaihtotyöt

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen putki- ja ilmanvaihtotöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.03.2020 - 28.2.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2022 - 28.2.2023 ja 1.3.2023-29.2.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Hankinta on jaettu kahteen positioon. Positioita ovat: POS 1: Putkityöt (alv 0 %) POS 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %)