Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
275034
Hankinnan nimi
Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet
Päätöspäivämäärä
20.3.2020
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Hammasväline Oy - ensisijainen toimittaja Plandent Oy - täydentävä toimittaja

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjousta suun terveydenhuollossa käytettävistä tarvikkeista ja tarveaineista sopimuskaudelle 1.4.2020 – 19.9.2021 sekä kahdelle optiovuodelle. Option käyttämisestä tehdään päätös viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.