Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282378
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin katujen, yleisten ym. alueiden harjauspalvelut
Päätöspäivämäärä
24.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

TKL Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
36000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin katujen, yleisten ym. alueiden harjauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2020 - 31.03.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2022 - 31.03.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.