Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
277450
Hankinnan nimi
Pyhäjoen kunnan, Saaren koulun KVR-urakka 2020 - 2022
Päätöspäivämäärä
23.3.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Rakennusliike Sorvoja Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pyhäjoen kunta rakennuttaa uutta koulukampusaluetta. Kampukselle rakennetaan 1-9 luokkien yhtenäiskoulu, liikuntahalli, piha-alueet rakenteineen sekä lähiliikuntapaikat. Tämä tarjouspyyntö koskee koulurakennusta ja asemapiirroksen urakkarajaukseen liittyviä aluerakenteita, laitteita ja varusteita (VAIHE 1), jotka Pyhäjoen kunta rakennuttaa Kuntarahoitus Oyj:n nimiin ja puolesta erillisen rakennuttamissopimuksen mukaisesti. Liikuntahallin rakentaminen toteutetaan tästä urakasta erillisellä kokonaisurakalla, joka käynnistyy tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2021 keväällä. Rakennushanke käsittää Saaren koulun ja sen piha-alueiden ja niille merkittyjen rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä osoitteessa Koulutie 9, 86100 Pyhäjoki. Rakennuttaja on teettänyt kohteeseen tarkat, tämän tarjouspyynnön liitteinä olevat ARK-viitesuunnitelmat, joita jatkosuunnittelussa tulee noudattaa ja joista poikkeamisen tulee olla perusteltua ja rakennuttajan hyväksyttävissä. Viitesuunnitelmien mukaan Saaren koulun laajuustiedot ovat sitoumuksetta: - pinta-alat I krs: ka 250; 2.332 m2 ja ka brutto 2.349 m2 - pinta-alat II krs: ka 250; 1.745 m2 ja ka brutto 1.974 m2 - paloluokka P2 Kaksikerroksisen koulun ulkoseinät ovat massiivista painumatonta lamellihirttä. Väliseinissä käytetään massiivipuuta siellä missä se teknisesti ja ääneneristysominaisuudet huomioiden on mahdollista. Rakennus toteutetaan betonirunkoisena ja betonisilla välipohjilla. Alapohja voidaan toteuttaa maanvaraisena tai riittävän korkealla ryömintätilalla varustetulla (min 1200 mm) tuulettuvalla alapohjalla. Lämmönjakotapa on pääsääntöisesti vesikiertoinen lattialämmitys ja lämmitysmuotona kaukolämpö. Rakennuskohteen välittömässä läheisyydessä olevat tontit ja rakennukset ovat normaalissa asuin-, liikunta- ja opetuskäytössä rakennustöiden aikana. Rakennustyöt on järjestettävä kohteessa niin, ettei naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa ja että viereisten tonttien ja rakennusten käyttöedellytykset (mm. lukio, Saaren koulun väistötilat, monitoimitalo, teknisen työn tilat, keittiö ja ruokasali) säilyvät häiriintymättöminä rakennustöiden ajan. Lisäksi urakoitsijan on huolehdittava, että vaaditut viranomaisvaatimukset täyttyvät kaikissa tilanteissa (mm poistumistiet, turvallisuus ja paloturvallisuusasiat ovat kunnossa). KVR- urakkaan sisältyvät kaikki suunnittelu- ja rakennustyöt sekä suunnittelu- ja rakennustyössä tarvittavat luvat siten, että kohde voidaan luovuttaa rakennuttajalle urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimuksien edellyttämässä tasossa, toimivuudessa ja kunnossa. Tilojen tulee olla koulukäyttöön soveltuvia, määräykset ja normit täyttäviä, käyttövalmiita tiloja, pois lukien rakennuttajan hankinnat. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Urakoitsija voi aloittaa työt ja hankinnat, kun urakkasopimus ja rakennuttamissopimus on allekirjoitettu. Koulurakennuksen tulee olla valmis, käyttöönotettavissa ja rakennuttajan kalustettavissa 30.6.2022 mennessä. Kokonaisuudessaan urakan tulee olla valmiina 30.9.2022 mennessä. Tarkemmat aikamääreet ja välitavoitteet samoin kuin kytkennät koulualueen muihin erillisurakoihin on kuvattu urakkaohjelmassa. Rakennuspaikan esittely pidetään tiistaina 28.1.2020 klo 9:00 -10:00. Muulloin tapahtuvasta rakennuspaikan esittelystä tulee sopia etukäteen projekti-insinööri Heikki Hirvikosken kanssa, puh. 040 359 6090. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut huolellisesti rakennuspaikkaan ja aluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaan tutustuminen on merkittävä tarjouslomakkeelle. Urakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puutteisiin tältä osin.