Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282027
Hankinnan nimi
Raahen kaupungin leikkipuistovälineet
Päätöspäivämäärä
25.3.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Kompan Suomi Oy - Ollinsaaren puisto Leikkiturva Oy - Karjaluodon puisto Puuha Group Oy - Kentänkujanpuisto

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia puistojen leikkivälineistä. 1. Leppälinnunpuiston leikkivälineet 2. Kaupungin metsäpuiston leikkivälineet 3. Velkaperänpuiston leikkivälineet 4. Oravanjärvenpuiston leikkivälineet Tarjoja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useamman puiston leikkivälineistä (osatarjoukset hyväksytään). Leikkivälineet toimitetaan seuraaviin osoitteeseeen: Puistot 1, 2 ja 4 Raahen kaupungin varikko, Varikkotie 5, 92100 Raahe Puisto 3. Raahen kaupungin Vihannin varikko, Vanha Ouluntie 5, 86400 Vihanti. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 6.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 9.5.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe