Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282639
Hankinnan nimi
Joensuun seudun kansalaisopiston opinto-oppaiden painatus ja jakelu 2020 - 2022
Päätöspäivämäärä
27.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

PunaMusta Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun kansalaisopiston opinto-oppaiden painamisen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2020 - 30.04.2022. Sopimus jatkuu yhdellä vuodella ajalle 01.05.2022 - 30.04.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskaudella julkaistaan neljä (4) opinto-opasta; elokuussa Syksyn opinto-oppaat ja joulukuussa Kevään opinto-oppaat. Lisäksi mahdollisen optiovuoden aikana syksy- ja kevätoppaat. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta.