Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
285139
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin putkityöt sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt
Päätöspäivämäärä
1.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - POS 1: Putkityöt ISS Palvelut Oy - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt Lassila & Tikanoja Oyj - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt WP-Putki Oy - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen putkitöiden sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2020 - 30.04.2022 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2022 - 30.4.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on molemmissa positioissa useamman eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden selvittämiseen tilauksia tehdessä käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja.