Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
279247
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan työkone- ja kuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
6.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ilkka Lukkarinen - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Itä-suomen kuntainfra oy - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 12: KUP 110 - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Juhan Nostopalvelu Oy - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 11: KUP 100 - POS. 12: KUP 110 - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Kaivu ja Kuljetus Kontkanen Ky - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) kiinteistöyhtymä tahvanainen - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 11: KUP 100 - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Koneurakointi M.Ikonen - POS. 12: KUP 110 - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Koneurakointi Seppo Tikka - POS. 11: KUP 100 - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn Koneurakointi Varis - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 15: KUP 180 - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 28: Maa- ja kiviainesten välppäys - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Kuljetusliike Jorma Määttä Oy - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Kuljetusliike Sami juntunen oy - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 10: KUP 60 (Pyöräkuormaajat) - POS. 19: TH (Tiehöylät) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 24: Omalla moottorivoimalla kulkevat imulakaisukoneet - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % kuljetuspalvelu v.kauppila oy - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Maanrakennus Eronen Oy - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn Maansiirto Eero Huttunen Oy - POS. 4: KKHt 17 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 13: KUP 130 - POS. 14: KUP 150 - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 17: PT (Telapuskutraktorit) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - POS. 3: KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 14: KUP 150 - POS. 15: KUP 180 - POS. 16: KUP 210 (Pyöräkuormaajat) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) - POS. 26: Maa- ja kiviainesten kuljetus, hinnat alv 0 % - POS. 27: Maa- ja kiviainesten kuormaus (Hinta koskee vain työmaalle tuotavia maa-aineksia) - POS. 28: Maa- ja kiviainesten välppäys - POS. 29: Maa- ja kiviainesten seulonta Maansiirto Seppo Ovaskainen - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Matti T. Määttä Oy - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 6: KKHt 25 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 21: KA (Kuorma-autot) Mavira oy - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KKHp 16 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) Mika Kontkanen - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Motoenergia Oy - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet Tiehöyläpalvelu R.Ikonen ky - POS. 19: TH (Tiehöylät) Viherrakenne J Turunen Oy - POS. 1: KKHt 03 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 8: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 20: JTM (Omalla moottorivoimalla kulkevat täryjyrät) - POS. 22: Traktorit, painoluokka > 5 tn - POS. 23: Traktorit, painoluokka > 7 tn - POS. 25: Tienvarsien vesakkoniittokoneet

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnalle hankittavien työkoneiden hankinnan kuljettajineen sekä maa-ainesten kuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2020 - 31.3.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee Kontiolahden kunnan työnjohdossa tehtäviä kunnallistekniseen rakentamiseen, vesihuoltoon ja kiinteistöjen hoitoon liittyviä maanrakennustöitä. Puitejärjestely on useamman toimittajan puitejärjestely, johon valitaan toimittajat kohderyhmittäin seuraavasti: - POS. 4, 5, 8 ja 9: Valitaan viisi (5) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa kuhunkin positioon - POS. 1 - 3, 6 - 7, 10 - 17: Valitaan kolme (3) hinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa kuhunkin positioon - POS. 18 - 29: Valitaan kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tarjoukset Valittavia tarjouksia voi olla enemmänkin, mikäli tarjoukset ovat tasapisteissä, mutta valinta tehdään kuitenkin siten, että edellä ilmoitettu toimittajamäärä tulee täyteen. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan kuhunkin kohderyhmään valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaukset suoritetaan kohderyhmittäin siltä toimittajalta, jonka tarjous on työkohde huomioon ottaen hinnaltaan halvin ja kohteeseen parhaiten soveltuva, mikäli tällä on tarvittava kalusto ja kuljettaja vapaana. Soveltuvuudessa arvioidaan mm. koneen työpainoa, tehoa, varustelua, työturvallisuutta sekä kuljettajan taitoa ja kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä, mikäli työtehtävä vaatii erityisosaamista. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon tilausta tehtäessä. Tilauksen puitejärjestelyn mukaisessa järjestyksessä tekee se työnjohtaja, jonka alaisuuteen kone tilataan.