Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
289752
Hankinnan nimi
Future Savo -hankkeen monikanavainen viestintäkampanja, suunnittelu ja toteutus
Päätöspäivämäärä
6.4.2020
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
70000,00
Lisätietoa

Palvelun tavoitteet Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen vetovoimahanke on Pohjois-Savon liiton rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää Pohjois-Savon vetovoimaa monipuolisesti. Hankkeessa parannetaan alueen työvoiman saatavuutta, arjen sujuvuutta ja asukkaiden sitoutumista alueeseen. Future Savo -hankkeen yhtenä tavoitteena on kääntää Pohjois-Savon alueen nettomuutto positiiviseksi ja saada esimerkiksi alueelta poismuuttaneita palaamaan alueelle asumaan ja työskentelemään. Tilaajan tavoitteena on tässä tarjouspyynnössä esitellyn palvelun avulla muuttaa käsitystä Pohjois-Savosta ja alueen mahdollisuuksista positiivisempaan suuntaan monikanavaisen viestintää ja mielikuvamarkkinointia hyödyntävän kampanjan keinoin, sekä ylipäätään lisätä tietoisuutta alueen mahdollisuuksista sekä yrityksille että yksityisille henkilöille. Kampanjassa alueen mahdollisuudet tuodaan selkeästi ja yllättävästikin esille paikallisten, toimeksiantajan edustajien ennalta määrittämien kärkien kautta. Hankealue koostuu neljästä pienemmästä alueesta, jotka ovat Ylä-Savo (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä), Kuopion alue (Kuopio ja Siilinjärvi), kehittämisyhtiö Savogrow:n alue (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) sekä Keski-Savo (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus). Pieni osa varsinaisesta kampanjabudjetista käytetään yleisesti Pohjois-Savon alueesta viestimiseen, mutta suurin osa ns. paikallisten kärkien viestimiseen. Tavoitteena on kuitenkin luoda yhtenäinen kokonaisuus, sillä alueiden kärkiviestit täydentävät toisiaan. Palvelun sisältö Osio 1: Monikanavaisen viestintäkampanjan suunnittelu Monikanavaisen, luovan ja yllättävän viestintäkampanjan toimenpiteiden suunnittelu yhdessä toimeksiantajan kanssa olemassa olevia kärkiä (kunkin alueen itse määrittelemiä) hyödyntäen ja kirkastaen. Kanavina ja keinoina voidaan käyttää esimerkiksi: sosiaalista mediaa, verkkosivuja, natiivimainontaa, vaikuttajamarkkinointia, sissimarkkinointia, mediaan kohdistuvia toimenpiteitä, blogeja tai vlogeja sekä esimerkiksi sähköisiä viestimiä. Palveluntarjoajalta toivotaan ideoita ja luovuutta toimenpiteiden ja sisältöjen suunnittelussa. Toimeksiantaja on määritellyt paikallisia ja alueellisia kärkiä sekä tehnyt tutkimuksia ja selvityksiä, joten palveluntarjoajan ei tarvitse käyttää aikaa varsinaisten viestien pohtimiseen alusta alkaen, vaan lähinnä niiden kirkastamiseen ja siihen, miten viestit saadaan läpi mahdollisimman laajasti ja niin, että ne tavoittavat oikean kohderyhmän (toimeksiantaja on määritellyt kohderyhmät etukäteen). Kukin neljästä alueesta panostaa kampanjaan erilaisia summia (10 000 – 30 000), joten tarjoajan tulee huomioida se, että suunnitelman toimenpiteiden tulee olla suhteessa alueiden panostukseen. Nämä painotukset käydään läpi valitun palveluntarjoajan kanssa kunkin alueen edustajien toimesta. Toimittajan tulee sisällyttää suunnitteluun osallistava prosessi, jossa käydään tilaajan (mukana eri alueiden edustajat) kanssa läpi ennalta määritellyt ns. viestintäkärjet sekä kirkastetaan ydinviestit ja sovitaan kunkin alueen painotuksista toimenpiteiden osalta. Osio 2: Monikanavaisen viestintäkampanjan toteutus 1. osion suunnitelmaan pohjautuvat käytännön toimenpiteet ja niihin tarvittava sisällöntuotanto sekä mahdolliset ostopalvelut (esim. mainospaikat). Toteutusvaiheen kesto on 3-6 kk. Toteutusvaiheen tulee alkaa kesällä 2020. Kukin neljästä alueesta panostaa kampanjaan erilaisia summia (10 000 – 30 000), joten tarjoajan tulee huomioida se, että toimenpiteiden ja sisällöntuotannon tulee olla suhteessa alueen panostukseen. Alueelliset painotukset ja toimenpiteet (esim. painotus sisällöntuotannon ja jakelun välillä) sovitaan yhteisessä kokouksessa toimeksiantajan eri alueiden edustajien kanssa.