Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
283365
Hankinnan nimi
Asiantuntijapalvelun hankinta: Terveyskeskuskokonaisuuden konseptointi ja moniammatillinen kehittäminen, Siun sote
Päätöspäivämäärä
8.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Medielli Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiantuntijapalveluiden hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 1.5.2020 - 30.4.2023. Tavoitteena on vähintään kymmenen (10) terveysaseman henkilöstön valmentaminen, moniammatillisen toimintamallin käynnistäminen sekä kehittämisen tuki kolmen (3) vuoden sopimuskauden aikana. Tilaaja hankkii palveluita käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.