Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
279658
Hankinnan nimi
LVI-tarvikkeet
Päätöspäivämäärä
14.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ahlsell Oy (2.) Dahl Suomi Oy (1.) Onninen Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti LVI-tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2020 - 30.4.2022 + yhden (1) vuoden optio + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.5.2022 - 30.4.2023 sekä 1.5.2023 - 30.4.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaajat tekevät tilaukset sopimuskaudella suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: toimittajat asetetaan järjestykseen tarjousvertailussa saamiensa pisteiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään eniten pisteitä saanutta toimittajaa. Mikäli ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä toimittamaan tarvittavaa tuotetta, käytetään toissijaisia toimittajia vertailussa annettujen pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Riittämättömällä toimituskyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi puuttuvaa tuotetta, pitkää toimitusaikaa tarvittavalle tuotteelle tai muuta vastaavaa puutetta. Lisäksi toissijaisia toimittajia voidaan käyttää, mikäli tarvittavan tuotteen valinta edellyttää noutomyymälässä asiointia (jolloin voidaan käyttää tilaajan toimipistettä lähimpänä olevaa noutomyymälää).