Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
280218
Hankinnan nimi
Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja kylmälaitetyöt
Päätöspäivämäärä
17.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) (1) - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) (1.) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) (1.) - Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) (1.) ISS Palvelut Oy - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) (2.) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) (2.) - Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) (2.) Joensuun Sähköinsto Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) (3.) KARELIAN SÄHKÖ OY - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) (2.) Lassila & Tikanoja Oyj - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) (3.) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) (3.) - Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) (3.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja kylmälaitetöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2020 - 30.04.2022 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2022 - 30.4.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu neljään positioon. Positioita ovat: Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Pos 4: Kylmälaitetyöt (alv 0 %) Hankintamalli on useamman eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.